Terug naar home
Het Staatsbosbeheer logo
Natuurkwaliteit-bepaling

Leenderheide

In de Leenderheide werkt Staatsbosbeheer aan het bewaken van de hoge kwaliteitsbepaling voor dit gebied. Met behulp van Floralyze worden natuurbeheerplannen opgesteld en de resulaten hiervan gemeten.

Geoffrey de Rooij, boswachter in de Leenderheide gebruikt de Floralyze analyses om toe te werken naar een zo hoog mogelijke kwaliteitsbepaling te bewaken voor het Leenderheide gebied. De Leenderheide, onderdeel van de Groote Heide, is een gebied gelegen ter zuiden van Eindhoven.

Rendiermos in de Leenderheide

Het gebied bevat meerdere doelsoorten, zoals het bovenstaande Rendiermos. Floralyze detecteert alle soorten en structuren benodigd om, volgens de BIJ12 methodiek, de kwaliteit van het natuurgebied te bepalen. Per soort wordt het percentage oppervlak t.o.v. het totaaloppervlak inzichtelijk gemaakt.

Leenderheide - Floralyze portaal

Een aantal verschillende visualisaties, zoals onderstaand te zien, helpen bij het opstellen van een beheerplan.

De dichtheid visualisatie
De zwaartepunt visualisatie

Een belangrijk detail bij het opstellen van het beheerplan is de aanwezigheid van de invasieve exoot het Grijze Kronkelsteeltje (Campylopus introflexus). Deze exoot wordt ook herkend door Floralyze. Handig is dat onderaannemers door middel van online kaarten gewaarschuwd kunnen worden waar deze exoot zich bevindt, om zo te voorkomen dat deze per ongeluk verspreid wordt.

Het Floralyze team blijft, in samenwerking met Staatsbosbeheer, werken aan het verbeteren en uitbreiden van de analyses en visualisaties.